Legal Info

Legal notice

We may change, remove or modify our products, services and / or any part of the Website at any time (including our Terms of Use). Our terms and conditions apply under Swedish law. Warranties All goods you purchase from us are covered by the warranty that the product is or does what the consumer can reasonably expect from it. A factory warranty also applies to certain products.

"Vi måste arbeta, arbeta, arbeta varje dag för att göra spektakulära produkter, men när vi väl får de produkter som vi anser vara perfekta måste vi lägga det åt sidan och fortsätta arbeta. För om vi anser att vi har gjort den perfekta produkten och slutar försöka, kommer konkurrenterna att vinna"

- Fernando "Bela" Begasteguín

Det historiska partnerskapet mellan Wilson och Fernando "Bela" Belasteguín handlar om att lyfta Padel världen över. Genom passion. Genom innovation. Genom en kärlek till spelet.