Legal Info

Legal notice

We may change, remove or modify our products, services and / or any part of the Website at any time (including our Terms of Use). Our terms and conditions apply under Swedish law. Warranties All goods you purchase from us are covered by the warranty that the product is or does what the consumer can reasonably expect from it. A factory warranty also applies to certain products.

"Musíme pracovať, pracovať, pracovať každý deň, aby sme vytvorili veľkolepé produkty, ale keď už získame produkty, ktoré považujeme za dokonalé, musíme ich odložiť a pracovať ďalej. Pretože ak sa budeme domnievať, že sme vyrobili dokonalý výrobok, a prestaneme sa snažiť, zvíťazí konkurencia."

- Fernando "Bela" Begasteguín

Historické partnerstvo medzi spoločnosťami Wilson a Fernando "Bela" Belasteguín má za cieľ pozdvihnúť úroveň padelu na celom svete. Prostredníctvom vášne. Prostredníctvom inovácií. Láskou k tejto hre.